Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516701
DM-119872-3
11.05.2022
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012944
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
11.05.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
11.05.2022
11.05.2027
AvTS § 35 lg 1 p 8