Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516701
DM-119872-5
Arvamuse küsimine Kunsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Viktoria Burtin
Märjamaa Vallavalitsus
11.05.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
11.05.2022
11.05.2027
AvTS § 35 lg 1 p 8