Tagasi Registreering nr PHRR/516620
DM-120916-1
29.07.2022
Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1014018
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
29.07.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
29.07.2022
29.07.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17