Keskkonnakaitseluba nr KTL-520084/23

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-125401-2
Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Marina Lacis
Viljandi Tervisekeskus OÜ
01.08.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
01.08.2023
01.08.2098
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3