Keskkonnakaitseluba nr KTL-520084/23

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-125401-6
Kiirgustegevusloa nr KTL-520084/23 andmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Marina Lacis
Viljandi Tervisekeskus OÜ
11.09.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
11.09.2023
11.09.2098
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3