Tagasi Registreering nr PHRR/516620
DM-125423-1
25.07.2023
Paikse heiteallika käitaja registreeringu muutmistaotlus T-RÕV/1019761
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
25.07.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
25.07.2023
25.07.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17