Keskkonnakaitseluba nr KTL-520084/23

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-127181-4
Kiirgustegevusloa nr KTL-520084/23 muutmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Richard Lõhkivi
Viljandi Tervisekeskus OÜ
05.02.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
05.02.2024
05.02.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3