Keskkonnakaitseluba nr KL-520766

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-123697-28
29.12.2023
4-4/23/6408-3
Ettepanekud Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-519653 eelnõu ja selle andmise korralduse eelnõu ning keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Glea Habicht
03.01.2024
Avalik
Failid