Keskkonnakaitseluba nr LMKL-005

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-114521-6
Täiendatud Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Merike Rosin
Lääne-Nigula Vallavalitsus
23.02.2021
Avalik
Failid