Keskkonnakaitseluba nr LMKL-005

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-114521-8
25.03.2021
6-2/21-321-2
Arvamuse andmine täiendatud Niibi turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohta
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Merike Rosin
25.03.2021
Avalik
Failid