Keskkonnakaitseluba nr LMKL-005

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-114521-15
20.10.2021
Küsimused ja arvamused KOTKAS infosüsteemi dokument: DM-11414 521- Niibi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine (eelnõu 27.09.2021) kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Carmen Tau
21.10.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
21.10.2021
21.10.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12