Keskkonnakaitseluba nr L.MU/518975

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-124169-5
Neitla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
Eesti.ee-sse ADIT-ga saatmine, Tavapost, E-post, AT-s avaldamine
Keskkonnaamet
Viktoria Burtin
Sokkel Karjäärid OÜ, Tornator Eesti OÜ, Järva Vallavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskus, AGERI AGRO TÜH
14.04.2023
Avalik
Failid