Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-124957-1
30.05.2023
Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1018971
Sissetulev
KOTKAS
30.05.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
30.05.2023
30.05.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17