Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-122340-5
12.09.2023
9-3/22/21248-4
MA_vastus_AK_Lagesoo turbatootmisala_12.09.2023
Sissetulev
Dokument
KOTKAS
Triin Hinnosaar
12.09.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
12.09.2023
12.09.2028
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1