Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-106441-4
26.07.2019
6-1/19/4771
Valvetelefonile 1313 laekunud kaebused lõhnahäiringutest
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Riina Vaht
06.08.2019
Asutusesiseseks kasutamiseks
06.08.2019
06.08.2024
AvTS § 35 lg 1 p 2