Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-126979-11
Kiirgustegevusloa nr KTL-521557/24 andmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Merilin Šaitor
VKG OIL AS
02.04.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
02.04.2024
02.04.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3