Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-107452-8
Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Lagesoo turbatootmisala)
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Anu Holvandus
Riigimetsa Majandamise Keskus, TSENTRUM AGRO OÜ, Dammix Mets OÜ, METSATERVENDUSE OÜ
21.02.2020
Avalik
Failid