Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-7
Haakeri dolokivikarjääriga seotud lisaandmete esitamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Merike Rosin
Meelis Kombe, Aado Haandi
01.06.2020
Asutusesiseseks kasutamiseks
01.06.2020
01.06.2095
AvTS § 35 lg 1 p 12