Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-15
Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise menetluse kohta esitatud küsimustest
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Merike Rosin
Meelis Kombe
06.07.2020
Asutusesiseseks kasutamiseks
06.07.2020
06.07.2095
AvTS § 35 lg 1 p 12