Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-18
31.07.2020
8-5/4155-1
Arvamuse avaldamiseks pikenduse palumine (Haakeri dolomiidikarjäär)
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Saaremaa Vallavalitsus
Tiit Rahe
03.08.2020
Avalik
Failid