Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-25
03.11.2020
1-14/20/4340-3
Vastus pöördumisele seoses Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusega
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Merike Rosin
05.11.2020
Asutusesiseseks kasutamiseks
05.11.2020
05.11.2095
AvTS § 35 lg 1 p 12