Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-100521-19
28.09.2018
Vaide-avaldus 1420 inimese allkirjaga Maardu linnast, Jõelähtme vallast ning ümbruskonnast, menetluses olevale Tallinna Jäätmejaama Taaskasutuskeskuse AS-i kompleksloa taoltusele
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Ingrid Vinn
28.09.2018
Asutusesiseseks kasutamiseks
28.09.2018
23.09.2093
AvTS § 35 lg 1 p 12