Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-30
14.02.2021
Vastus Selgase karjääri keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise eelnõule
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Merike Rosin
15.02.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
15.02.2021
15.02.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12