Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-111798-7
Keskkonnamõju hindamise algatamine Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisel
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Liis Jääger
KIVIKANDUR OÜ
02.03.2021
Avalik
Failid
DM-111798-7.pdf.bdoc
Dokumendi lisad
Lisa.1_Paasi lubjakivikarjääri mäeeraldisele kaevandamisloa taotluse menetluse jätkamisest.asice
Lisa.2_Taotlus T_KL-1006776.bdoc