Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-33
Vastuskiri Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta esitatud kommentaaridele
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Merike Rosin
Meelis Kombe
16.03.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
16.03.2021
16.03.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12