Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-39
25.04.2021
Haakeri dolomiidikarjääri keskkonnaloast
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Merike Rosin
26.04.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
26.04.2021
26.04.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12