Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-40
27.04.2021
Haakeri dolomiidikarjäärist
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Merike Rosin
27.04.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
27.04.2021
27.04.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12