Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-111989-17
Laiküla III turbatootmisala keskkonnaloa andmisest teavitamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Merike Rosin
Maret Kutsar, Hugo Paulus, Urmas Paulus
11.05.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
11.05.2021
11.05.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12