Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-109162-44
Täiendatud hinnangu edastamine (Haakeri dolokivikarjäär)
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Merike Rosin
Meelis Kombe, Kliimaministeerium
27.05.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
27.05.2021
27.05.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12