Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-118687-2
Lisateabe küsimine vee erikasutuse keskkonnaloa taotlusele nr T/KL-1011084
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Christina Vohla
Markko-Rollin Põdra
31.01.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
31.01.2022
31.01.2097
AvTS § 35 lg 1 p 12