Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-118687-12
05.07.2022
9-11/4175/2022-3
Arvamuse avaldamine keskkonnaloa nr KL-515863 andmise otsuse eelnõu ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Pärnu Linnavalitsus
Christina Vohla
06.07.2022
Avalik