Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-111798-12
25.09.2022
Taotlus Paasi külas lubjakivi kaevandamise loa menetluse lõpetamiseks
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Liis Jääger
27.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
27.09.2022
27.09.2097
AvTS § 35 lg 1 p 12