Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-100521-32
12.04.2019
6-1/19/2367
Kontrolli tulemuste edastamine (AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus)
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DVK)
Keskkonnainspektsioon
Ingrid Vinn
12.04.2019
Asutusesiseseks kasutamiseks
12.04.2019
12.04.2024
AvTS § 35 lg 1 p 2
Failid