Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-122340-2
15.12.2022
MA_vastus_Lagesoo_tta_pikend_15.12.2022
Sissetulev
Dokument
KOTKAS
Mare Laan
15.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
15.12.2022
14.12.2027
AvTS §35 lg 1 p 8; LKS §53 lg 1