Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-100521-37
27.05.2019
Arvamus ja ettepanekud-vastuväited Tallinna Jäätmejaama Taasakasutuskeskuse AS (TJT) kompleksloa eelnõule
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Riina Vaht
27.05.2019
Asutusesiseseks kasutamiseks
27.05.2019
25.05.2094
AvTS § 35 lg 1 p 12