Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-107628-11
Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus keskkonnaloa nr L.ÕV/328755 muutmise menetluse algatamisest teavitamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Merlin Kriisk
Jõhvi Vallavalitsus
16.06.2020
Avalik