Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-120301-4
Kalitsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
AT-s avaldamine, E-post
Keskkonnaamet
Viktoria Burtin
Verston OÜ, Järva Vallavalitsus, Transpordiamet, VAO PÕLDUR OÜ, Tornator Eesti OÜ, Riigimetsa Majandamise Keskus, Södra Metsad OÜ
09.06.2022
Avalik