Süsteemis esines viga:
invalid literal for int() with base 10: '84395��'