Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-120301-13
Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516102 andmine Kalitsa uuringuruumis
Väljaminev
Korraldus
AT-s avaldamine, E-post
Keskkonnaamet
Viktoria Burtin
Verston OÜ, Järva Vallavalitsus, Transpordiamet, Vao Kinnistud OÜ, Tornator Eesti OÜ, Riigimetsa Majandamise Keskus, Södra Metsad OÜ, Maa-amet
26.09.2022
Avalik