Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-121928-8
21.12.2022
Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015787
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
KOHALA SF OÜ
21.12.2022
Avalik
Taotlus T_KL-1015787.bdoc
Keskkonnakaitseloa taotlus T-KL_1013373-2.pdf
Lisa 1 - Piimakarjakasvatuse_tehnoloogiaprotsesside_plokkskeem_reovesi_hoidlasse_.jpg
Lisa 2 - KOHALA_SF_L22ne_Viru_j22tmekeskus.pdf
Lisa 3 - Sonnikulaotamise_kokkulepe.pdf
Lisa 4 - Vireen_Toovotuleping_nr_1645_Osauhing_KOHALA_SF.pdf
Lisa 5 - 206318_1_ENDOSAN_FORTE_S_NEU__EE__ohutuskaart_UUS.pdf
Lisa 6 - Foam_17.pdf
Lisa 7 - Viri_Wash.pdf
Lisa 8 - VASKSULFAAT_2018__453_2010_MMM.doc
Lisa 9 - EE_ET_116687E_ASEPTOSTAR.pdf
Lisa 10 - Fortex___EU2177___EE___27032017.pdf
Lisa 11 - Kustutatud_lubi.pdf
Lisa 12 - Ohukaart_diisel_eesti_keeles.pdf
Lisa 13 - Jopo_Film.pdf
Lisa 14 - Kohala_SF_LOA_ELLE_300919.pdf
Lisa 15 - OU_Kohala_SF_Kaitise_asendiplaan.jpg
Lisa 16 - Maa_rendileping_nr_202201__Kohala_SF_OU_.asice
Maa rendileping nr 202201 (Kohala SF OÜ).doc
Lisa 17 - Kohala_kula_joogivee_tava__ja_suvakontrolli_analuuside_aktid.pdf
Lisa 18 - Katseprotokoll_Kohala_puurkaev__OU_Kohala_SF__proov_voetud_20.01.2022.pdf
Lisa 19 - Katseprotokoll_Kohala_puurkaev__OU_Kohala_SF__proov_voetud_20.01.2022.pdf
Lisa 20 - Vorm_ei_ole_asjakohane.pdf
Lisa 21 - Piimakarjakasvatuse_tehnoloogiaprotsesside_plokkskeem_reovesi_hoidlasse_.jpg
Lisa 22 - Lahteandmed_Kohala_SF_ELLE.pdf
Lisa 23 - OU_Kohala_SF_Kaitise_asukoha_kaart_1.jpg
Lisa 24 - OU_Kohala_SF_Kaitise_asendiplaan.jpg
Lisa 25 - Lohnaaine_esinemise_hindamine_Kohala_SF_ELLE.pdf
Lisa 26 - OU_Kohala_SF_Kaitise_asukoha_kaart_2.jpg
Lisa 27 - H3_ASENDIPLAAN.pdf
Lisa 28 - Register_7138350.pdf
Lisa 29 - Register_7141150.pdf
Lisa 30 - Register_9485350.pdf
Lisa 31 - Maa_rendileping_nr_012022__Kohala_SF_OU_.asice
Maa rendileping nr 012022 (Kohala SF OÜ).doc
Lisa 32 - Maa_rendileping_nr_202201__Kohala_SF_OU_.asice
Maa rendileping nr 202201 (Kohala SF OÜ).doc