Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-122484-10
Jaagupi Sadama Arendus OÜ keskkonnaloa nr KL-518490 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
Väljaminev
Väljaminev kiri
AT-s avaldamine, E-post
Keskkonnaamet
Silja Jakobi
Jaagupi Sadama Arendus OÜ
22.02.2023
Avalik