Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-122484-12
28.02.2023
5-1/285-3
Arvamuse andmine Jaagupi Sadama Arendus OÜ keskkonnaloa nr KL-518490 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõudele
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Häädemeeste Vallavalitsus
Silja Jakobi
02.03.2023
Avalik