Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-123786-5
Kiirgustegevusloa nr KTL-518831/23 andmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Marina Lacis
Varjupaikade MTÜ
22.03.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
22.03.2023
22.03.2098
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3