Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
Dokumendi vaade
DM-125198-9
Kiirgustegevusloa nr KTL-519937/23 andmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Siiri Koidla
Klinden OÜ
21.08.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
21.08.2023
21.08.2098
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3