Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-101273-7
17.09.2018
Kompleksloa muutmistaotlus T-KKL_1000386-2
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
NOVOTRADE INVEST AS
17.09.2018
Avalik
Taotlus T_KKL-1000551.bdoc
Kompleksloa taotlus T-KKL_1000386-2.pdf
Lisa 1 - Novotrade Invest AS käitise asukohakaart.jpg
Lisa 2 - Novotrade Invest AS territooriumil asuvate hoonete ja rajatiste asendiplaan.jpg
Lisa 3 - Rektifikatsiooni seadme tehnoloogiline skeem (VPS).pdf
Lisa 4 - Rektifikatsiooni seadme tehnoloogiline skeem (ASF, RAS, KN).pdf
Lisa 5 - Termilise polümerisatsiooni tehnoloogiline skeem.pdf
Lisa 6 - LHK_projektist_Joonis_3.2._VPS_(vedel_puroluusisaadus)_umbertootlemise_ligikaudsed_materjalivood_ja_mahutite_kaive__ta.pdf
Lisa 7 - LHK_projektist_Joonis_3.3._Kergenafta_(koos_ohtlike_jaatmetega)_umbertootlemise_ligikaudsed_materjalivood_ja_mahutite_kaive__ta.pdf
Lisa 8 - LHK_projektist_Joonis_3.1._ASF_ja_RAS_(puroluusioli_fr_C6_ja_raske_puroluusioli_E_6_koos_ohtlike_jaatmetega)_umbertootlemise_ligikaudsed_materjalivood_ja_mahutite_kaive__ta.pdf
Lisa 9 - LHK_projektist_p._3.2.6._Andmed_kasutatava_toorme_ja_prokuktide_omaduste_kohta.pdf
Lisa 10 - LHK_projektist_p._3.2._Tehnoloogiaprotsesside_kirjeldus_ja_ainevood.pdf
Lisa 11 - Novotrade_247_18_LHK_2018_04.04.18_L_2.pdf
Lisa 12 - Leping_Novotrade_26102017.bdoc
Leping_Novotrade_26102017.pdf
Lisa 1- jäätmete deklaratsioon.pdf
Lisa 2- käitumise meelespea.pdf
Uikala Prügila AS Цены (1).pdf
Lisa 13 - LEPING 162_16 Novotrade_Invest.bdoc
162-16 VKG Oil Novotrade Invest LEPING.docx
162-16 Lisa 3V.docx
162-16 Lisa1.2.pdf
162-16 Lisa4.docx
Lisa 14 - KJL0799 NOVOTRADE INVEST AS.pdf
Lisa 15 - 1800009767_leping_Novotrade_Invest.bdoc
1800009767_leping_Novotrade_Invest.pdf
tuuptingimused_2016.pdf
Lisa 16 - Ohutuskaart_solvent.pdf
Lisa 17 - Liquid products of pyrolysis C5+C9 fraction-SDS_UK-EU English (3).pdf
Lisa 18 - Kerobit SDS.pdf
Lisa 19 - Therminol SDS.pdf
Lisa 20 - DCPD MSDS.pdf
Lisa 21 - MSDS Niznekamsneftehim KORB benseeni rekt. jaagid exp. scenario.pdf
Lisa 22 - Toluene_YANOS_v 31 07 2014_eng.pdf
Lisa 23 - MSDS HRP Kstovo Version 1.pdf
Lisa 24 - MSDS_HRP Kstovo Annex 3.pdf
Lisa 25 - ESs_annex_3_to_C9.pdf
Lisa 26 - Version2.1_SDS_LPP_C9.pdf
Lisa 27 - MSDS SIV.pdf
Lisa 28 - 2015 HCR-105 3 1 angl (WGK).pdf
Lisa 29 - MSDS Bensiin EC271-727-0.doc
Lisa 30 - MSDS Masuut EC269-777-3.doc
Lisa 31 - MSDS Fuel disel EC269-822-7.doc
Lisa 32 - MSDS FRACTION BTX.pdf
Lisa 33 - МSDS PTU oil exp. scenario.pdf
Lisa 34 - MSDS Solvent exp. scenario.pdf
Lisa 35 - MSDS Toluene exp. scenario.pdf
Lisa 36 - Reoveekanalisatsioonisusteemi_skeem.jpg
Lisa 37 - Reoveekanalisatsioonisusteemi_skeem.jpg
Lisa 38 - Reoveekanalisatsioonisüsteemi skeem.jpg
Lisa 39 - Heiteallikate asukohakaart.jpg
Lisa 40 - AS NOVOTRADE INVEST_Saasteainete hajumine 2017_171113.bdoc
AS NOVOTRADE INVEST_Saasteainete hajumine 2017_171113.pdf
Lisa 41 - SEIRE KAART 3.pdf
Lisa 42 - LHK Lisa 1 Saasteainete heitkoguste arvutus mahutitest ja toorme ning toodangu pumpamiselt.pdf
Lisa 43 - LHK Lisa 3 Plazkat iseloomustus.pdf
Lisa 44 - LHK Lisa 2 Metoodika.pdf
Lisa 45 - LHK Lisa 4 Toorme ja produktide pumpamise kiirused ja temperatuurid.pdf
Lisa 46 - NO2 ja PM-sum hajumiskaardid.pdf
Lisa 47 - Tolueeni hajumiskaart.pdf
Lisa 48 - Ksüleeni hajumiskaart.pdf
Lisa 49 - Stüreeni hajumiskaart.pdf
Lisa 50 - Benseeni hajumiskkart.pdf
Lisa 51 - AS Novotrade Invest mürakaart.bdoc
AS Novotrade Invest mürakaart.pdf
Lisa 52 - Managment System Certificate ISO 14001-2015.pdf
Lisa 53 - Lähteolukorraaruanne.pdf
Lisa 54 - Ohutusaruanne.pdf
Lisa 55 - Teabeleht 2016.docx
Lisa 56 - PA 7.3-7.3_9884_2_30092014_649263.asics
Lisa 57 - Plan_likvidacii_avarii 2014 EST 2.doc
Lisa 58 - Rendileping.pdf
Lisa 59 - Rendilepingu osa.pdf
Lisa 60 - Kaaskiri_taotlusele_selgitusega_taotletavate_muudatuste_kohta.bdoc
Kaaskiri taotlusele selgitusega taotletavate muudatuste kohta.docx
Lisa 61 - Kaaskiri_taotlusele_PVT_rakendamise_kohta.bdoc
Kaaskiri taotlusele PVT rakendamise kohta.docx
Lisa 1 HDPE kile sertifikaat.pdf
Lisa 2 Seadme joonis OMC tank top loading.pdf
Lisa 3 Seadme joonis OMC tank top loading.pdf