Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-111798-7
Keskkonnamõju hindamise algatamine Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisel
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Liis Jääger
KIVIKANDUR OÜ
02.03.2021
Avalik
DM-111798-7.pdf.bdoc
DM-111798-7.pdf
Lisa_1_Lisa.1_Paasi lubjakivikarjääri mäeeraldisele kaevandamisloa taotluse menetluse jätkamisest.asice
KeA_Vkiri_elektrooniline.pdf
Lisa_2_Lisa.2_Taotlus T_KL-1006776.bdoc
Keskkonnaloa taotlus T-KL_1005252-2.pdf
Lisa 1 - Gr_lisa_4___Katendi_ladustamine.pdf
Lisa 2 - Paasi_jaatmekava.pdf
Lisa 3 - Joonis_1_Veekorvaldusskeem.pdf
Lisa 4 - Maakasutusoigus.pdf
Lisa 5 - Nousoleku_andmine_Lahemetsa_kinnistul.asice
Nõusoleku andmine Lahemetsa kinnistul.docx
Lisa 6 - Kirja_edastamine_vastavalt_kuuluvusele__Loobu_metskond_400_.asice
MA_algatusk.pdf
maa-amet_n├╡usoleku k├╝simine vee erikasutuseks_16.12.2020_3823.asice
maa-amet_nõusoleku küsimine vee erikasutuseks_16.12.2020_3823.pdf
Lisa 7 - Paasi_veeseire_01.10.asice
Paasi veeseire_01.10.pdf
Lisa 8 - Paasi_veekorvalduse_skeem.pdf
Lisa 9 - Nousolek_Paasi_lubjakivikarjaari_vee_juhtimiseks_maaparandussusteemi.asice
Nõusolek Paasi lubjakivikarjääri vee juhtimiseks maaparandussüsteemi.pdf
Lisa 10 - Asukohakaart.jpg
Lisa 11 - Asendiplaan.jpg
Lisa 12 - Kivikandur_Paasi_karjaari_heiteallikate_saasteainete_heitkoguste_maaramise_kirjeldus_19012021.pdf
Lisa 13 - Kivikandur_Paasi_karjaar_heiteallikate_heitkoguste_maaramine_19012021.xlsm
Lisa 14 - 2021_01_19_Kivikandur_Paasi_H2S_1h.jpg
Lisa 15 - 2021_01_22_Kivikandur_Paasi_PM10_24h.jpg
Lisa 16 - Asendiplaan_LP1.jpg
Lisa 17 - Tehnoloogiaprotsesside_plokkskeem.pdf
Lisa 18 - Gr_lisa_1___Plaan.pdf
Lisa 19 - Gr_lisa_2___LL.pdf
Lisa 20 - Gr_lisa_3___Korrastatud_ala.pdf
Lisa 21 - Paasi_MKLT_SK.pdf
Lisa 22 - Lisa_1___varude_kinnitamise_otsus.pdf
Lisa 23 - Paasi_jaatmekava.pdf
Lisa 24 - Paasi_MKLT2020_ruumiobjektid.dgn
Dokumendi lisad
Lisa.1_Paasi lubjakivikarjääri mäeeraldisele kaevandamisloa taotluse menetluse jätkamisest.asice
Lisa.2_Taotlus T_KL-1006776.bdoc