Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-114628-6
05.03.2021
6-3/21-504-2
Arvamus Peri oja paisutatud osa süvendamise keskkonnamõju hindamise algatamise kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Põlva Vallavalitsus
Meelis Järvemägi
08.03.2021
Avalik