Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-111698-28
Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-042 andmine ning õhusaastelubade nr L.ÕV/329715 ja L.ÕV/328058 kehtetuks tunnistamine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Keskkonnaamet
Viktoria Burtin
TREV-2 Grupp AS, Rapla Vallavalitsus, Maa-amet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
15.02.2022
Avalik