Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-121112-2
11.08.2022
Jäätmekäitleja registreerigu taotlus jäätmete taaskasutamiseks
Sissetulev
E-postiga
Merje Roasto
24.08.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
24.08.2022
23.08.2097
AvTS § 35 lg 1 p 12