Tagasi nimekirja Keskkonnalubade dokumentide register
DM-121517-1
14.09.2022
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1014735
Sissetulev
KOTKAS
14.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
14.09.2022
14.09.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17